ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 36079099 (051) تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار سيد رضي –بين سيد رضي 21 و 23 مراجعه نمایید.